Prvé zameranie Hornej gardy

18.03.2019 22:09

Po objavení voľných priestorov v Hornej garde a následných 2 akciách spojených s vystrojovaním a rozširovaním objavených priestorov vyvstala potreba zamerania hlavného ťahu a zhodnotenia ďalšieho pôsobenia v jaskyni. Zároveň nás zaujímalo, ktorým smerom odteká podzemný tok.
V sobotu 16.03.2019 sme preto pristúpili k prvému zameraniu priestorov jaskyne. Zamerali sme sa na hlavný ťah, ktorý tvorí vchod-zubatá puklina-studňa spravodlivých-dóm nebeského dažďa a chodba s vodou. Jaskyňu sme zatiaľ zamerali v dĺžke 145m a hĺbke 66m. Nezmarených ostalo cca 50m priestorov, prehĺbenie jaskyne pri nezameraných priestoroch nepredpokladáme (nezamerali sme priestory po pravej strane lanového rebríka a tzv. "podkrovie dómu nebeského dažďa"). Keďže nás dovedna bolo 6 (P. Magdolen, M. Ševčík, P. Filipčíková, P. Ševčík, R. a K. Nevařilovci) rozdelili sme sa do dvoch družstiev z čoho prvý traja menovaný zameriavali a posledný traja rozširovali koncové partie chodby s vodou.

V nedeľu sa uskutočnila "čistiaca" akcia v Jazvečom hrade.

 

Pozn. autora: Po zanesení polgónov a staničení do programu Therion a zhotovení mapy Borinského jaskynného systému vyplynulo z mapy niekoľko skutočností:
Jaskynné priestory vznikli na podklade rozpukania vápencového masívu v tejto časti Okopanca vplyvom pôsobenia neďalekého Bratislavského masívu. Podklad jaskýň tvorí 7 hlavných puklín, ktoré boli neskôr viac či menej pretvárané činnosťou vody. Veľká časť jaskynných priestorov je vytvorená najmä koróznou činnosťou vody, ale tiež rútením. V podzemných priestoroch sa však nachádza aj dobre formovaná stará erózna úroveň a to v hĺbke 30-50m (kunia chodba, fragment menadra, tlaková chodba).

 

Čo sa týka jaskyne Horná garda, podľa 3D modelu ju formujú 2 hlavné pukliny pričom južnejšia je výrazne širšia a vyzerá byť generálnou vzhľadom k odtoku podzemného riečiska. Severnejšia puklina je výrazne užšia, tvorená skoro výlučne koróziou vody. Smer tejto pukliny sa javí na komoru s krížom v Strednej garde a fragmentu meandra v Starej garde. Aká však bude skutočnosť, ukáže postupne až čas a ďalšia práca v jaskyni.

 

Matej Ševčík

Fotogaléria a mapy

Model jaskynných priestorov pod Okopancom z boku (pre lepšie porozumenie je vhodné pred sledovaním si preštudovať mapy v galérii)