Presun sutiny v Ananásovej jaskyni

30.07.2014 20:28

V sobotu 26.7.2014 sme mali na akcii optimálmy počet ľudí na presun vyťaženého materiálu. Činnosť spočívala v ťahaní bandsky s kamením po podzemnom riečisku, odstraňovaní prekážajúcich kameňov z riečiska, na ktorých sa bandaska zasekávala a prevracala. Tiež na roztĺkaní nadrozmerných kusov vápenca na rozmer transportnej nádoby, vyťahovaní bandasky šikminou do kaverny nad riečiskom a ukladaní materiálu na miesta, kde sme pred dvoma rokmi uskutočnili obdobnú akciu. Podarilo sa nám odtransportovať okolo 35 bandasiek sutiny. Materiál z konca jaskyne bude možné na ďalších akciách opäť ukladať do chodby pod hrádzou. Ondrej urobil v koncových častiach potrebné presuny sutiny pred ďalšou etapou rozširovania koncového zúženia. Ondrejovi kamaráti Erik, Maťo a Tamara, ktorí zatiaľ nemali s jaskyňami veľa skúseností, dobre zvládli fyzicky náročnú manipuláciu s bandaskou. Akciu si určite zapamätajú. Ako kompenzáciu za pracovnú výpomoc som ich zavolal na exkurziu do niektorej z borinských jaskýň.

P. Čarný

 

Fotogaléria: Presun sutiny v Ananásovej jaskyni