Premeriavanie vedie k objavom

11.02.2013 16:55

 

      Veľký odmäk v druhej polovici januára spôsobil rozsiahle topenie snehu, takže sa nedá pracovať v tradičnej zimnej lokalite – v Starej garde. Ani tento februárový víkend hladina v ponárajúcich sa tokoch výrazne neklesla, a preto sme zvolili ako pracovisko jaskyňu Sedmička.

       Túto jaskyňu sme začali premeriavať v zimných mesiacoch roku 2010, kedy sme premerali nedostatočne zdokumentované bludiskové partie pod hlavnými dómovými priestormi v starej časti jaskyne. Jedným z cieľov bolo aj zistiť reálny údaj o dĺžke jaskyne, pretože vtedy uvádzaná dĺžka 381 m nezohľadňovala početné odbočky a tušili sme, že reálne má jaskyňa cez 500 m. V roku 2010 sme ešte na jeseň uskutočnili dve meračské akcie, domerali sme bludisko pod Veľkým dómom, dĺžka jaskyne už presiahla pol kilometra a ciele sa zdali byť naplnené.

        V súvislosti s nepriaznivým počasím sme prebrali v mysli aj jaskyňu Sedmička a spomenuli si na nezamerané partie v úvode horného poschodia, resp. v prechode zo starých častí k nim. V prvý februárový víkend sme odstránili rest spred troch rokov, kedy sme osadili 15 bodov na tomto mieste, a tak sme v nedeľu 3.2. zamerali polygón medzi nimi. Dĺžka jaskyne tak vzrástla o 40 m na súčasných 563 m. Túto sobotu 9.2. sme znovu zamierili do týchto častí jaskyne. Pre ochorenia viacerých kľúčových jaskyniarov sme ale nemerali, ale len v dvojici osádzali meračské body. Pôvodný plán bol osadiť asi 5 bodov v doteraz nezameranej odbočke pri zakvapľovanej sienke navrchu v úvode Horného poschodia (Marcelom nazvaná ako „Svätyňa“) a potom len štítkami označiť staré body po Tiffanyho chodbu. Ako sme sa ale začali motať v bludisku úzkych chodieb medzi chaotickými blokmi, preliezli sme do priestorov, kde bola na dne panenská hlina bez odtlačkov obuvi. Zdalo sa, že chodba každú chvíľu skončí, avšak podarilo sa ňou ísť dobrých 15 m až do sienky na postavenie. A z nej opäť vybiehala preliezačka, ktorá sa dokonca rozvetvila. Hoci obidva jej konce sú v závaloch, pribudlo takto ďalších aspoň 15 m a spolu s inou chodbou zo dna sienky odhadujeme rozsah novoprejdených priestorov na 35 m. Nemusí to byť konečná cifra. V jednom zo závalov cítiť zreteľný prievan a na postup tu stačí len odhádzať kamene alebo použiť stredne ťažké kladivo. Tieto partie však nemajú bohvieakú perspektívu – smerujú k povrchu a je to vidieť na častých korienkoch, ktoré kde-tu trčia v bočných stenách i v strope. Tiež sme tu pozorovali známeho vchodového pavúka Meta meynardi. Jeden ale nikdy nevie – pokiaľ chodby vedú ďalej, treba ich preliezť a zdokumentovať. Za štvorhodinovú akciu sme v dvojici R. Nevařil a P. Magdolen osadili 25 meračských bodov a dúfame, že pri nasledujúcom meraní dĺžka jaskyne presiahne 600 m.

P. Magdolen