Pokračujeme v meraní v Garde

12.03.2014 12:29

Na predošlej akcii v jaskyni Stará garda sme okrem rozširovania prístupovej chodby aj osadili body na meranie. Takže plán sobotňajšej akcie bol jasný – zamerať vytýčený polygón a prípadne zamerať ďalšiu chodbu. Na základni sme sa zišli v trojici už v piatok poobede, využili sme denné svetlo na prácu v Jaskyni 60. výročia, kde sme pod vedením veterána Ondreja Trávnika vyťahali z jeho privátneho pracoviska 24 bandasiek kameňov a prichystali mu tak koniec jaskyne na individuálne sobotné pôsobenie. Neskôr večer ešte dorazil z Banskej Bystrice Juro Šurka, v sobotu ráno na bicykli mladý Ondro a neočakávane zavolal otec rodinky Maťo Kučera, že príde aj on. Počkali sme ho a pred jedenástou piati vyrazili do Starej gardy. Bez problémov sme prišli k nachystaným bodom v nových častiach jaskyne (východiskovému priestoru tu Peťo Ševčík dal názov Dóm nádeje) a začali zameriavať. Meranie bolo dosť náročné v úzkych členitých priestoroch, ale celý vytýčený polygón z 12 fixných bodov sme v priebehu 3 hodín zmerali. Minimálna dĺžka tu bola 32 cm, maximálna 3,5 m. Po zameraní týchto preliezok ostali na ich konci Juro s Ondrom a pokúšali sa preniknúť ďalej. Traja merači sa presunuli späť k Dómu v prechode a tu sme vytýčili ďalší polygón osadením 7 fixných bodov. Vytvorili sme tak okruh a následne sme 8 zámer v ňom aj zamerali. Medzitým prišla bádateľská dvojica s pozitívnym hlásením – podarilo sa im preniknúť asi 10 m ďalej, pričom zostúpili odhadom 7 m nižšie na akési riečisko podľa piesčitých sedimentov. Teoreticky by to už mohla byť úroveň prítokovej vetvy v Jubilejnej jaskyni. Výsledok akcie v číslach je 43 m zameraných priestorov, čím sa dĺžka systému Stará garda – Majkova jaskyňa prehupla cez 1,2 km na dĺžku 1216 m a tento údaj bude celý rok figurovať v tabuľke Jána Tencera. Z jaskyne sme vyšli von ešte za svetla, umyli veci v prírodnej Whirpoolke, večer počkali na príchod Csabu, Ľuba Janečka, Jurových spolužiakov a spoločne strávili príjemný večer v pohostinstve Zapadnutý kút.

Účastníci merania: M. Kučera, P. Magdolen, O. Miklánek, M. Mikuš a J. Šurka.

P. Magdolen

Fotogaléria: Pokračujeme v meraní v Garde

Foto: M. Mikuš