Plán akcií na víkend 16.-17.4.2011

14.04.2011 10:12

Práce na základni (sobota):

  • Vymalovanie prízemia
  • Pokračovanie vo vykahličkovaní kúpelne
  • Ukladanie linólea na prízemí
  • Ďalšie práce sa prispósobia k počtu účasníkov

Práca v jaskyni Stará Garda (nedela):

  • V pláne je zameranie hlavného ťahu jaskyne od Sieňa Strachu k Polnočnému dómu

    (ideálny počet účasníkov je 5)