Objavenie podzemného riečiska pod Okopancom

14.03.2019 21:23

 


 

Na víkendovej akcii 23.02.2019 sa podarilo Cs. Igazovi, M. Adamovi a M. Kučerovi objaviť niekoľko desiatok metrov nových priestorov v Hornej garde v Borinskom krase. Zvyšok členov SpeleoBA tento objav nenechal chladnými a tak už ďalší víkend 02.03.2019 sa uskutočnila akcia za účelom obhliadky novo objavených priestorov. Pred zostupom do priestorov cez objavnú šachtu nazvanú „šachta spravodlivých“, bolo však nutné túto prestrojiť a lepšie zabezpečiť lanovým rebríkom, zároveň sme počistili vstupné časti jaskyne (J. Blaho). Po zabezpečení vstupu do nových priestorov sa na ďalší prieskum púšťajú P. Magdolen, M. Mikuš, K. Nevařilová, M. Pribiš a M. Ševčík. Po príchode na dno šachty spravodlivých sa rozliezame po jaskyni. Napravo na dne studne sa nachádzajú krásne chodby starých sedimentov s občasnými nálezmi sintrových nátekov. Naľavo na dne studne jaskyňa pokračuje generálnou puklinou, prístup a priestory sú však neuveriteľne úzke a potrebujú trochu lásky a starostlivosti na ďalší prieskum. Rovno od dna studne jaskyňa pokračuje do mohutnej siene Nebeského dažďa. V tejto sieni po pravej strane vybieha pokračovanie na konci, ktorého sú veľké voľné bloky a pomaly všetko čoho sa človek dotkne opadáva. Na konci tohto pokračovania je však počuť vodný tok! Skupina prvých objaviteľov končí pri voľných blokoch. Terajšej skupine sa však po spúšťaní a zabezpečení týchto blokov (P. Magdolen) darí postúpiť bezpečne ďalej až k relatívne úzkej pukline za ktorou už jasne vidieť podzemný tok. Dvojici bádateľov (Kristína a Matej) sa darí pretlačiť sa v úžine hrúbky hrudníka a postúpiť k prítoku. Jasajú nad objavom.

Podzemný tok v tomto priestore pod Okopancom (priestor Borinského jaskynného systému) sme našli až tu! Priestory sú spočiatku široké len 1m a vysoké do 1,5m charakteru pukliny, po cca 10m sa však puklina rozšíri a dosahuje šírku aj 3m s výškou 5m. Potok v tejto chodbe vytvára v blate meandre a razí si cestu pomedzi okruhliaky granitov z Bratislavského masívu. Niet pochýb, že sme blízko styku kras-nekras. Čo však zaujme najviac sú sintrove náteky bieleho sintra a malé perlové jazierko po pravej strane chodby zhruba v jej polovici a najmä fragment tlakovej eróznej chodby v strope chodby. Celá chodba sa však končí opäť úzko v pukline vysokej 1,5m so šírkou 10-25cm, potok však pokračuje touto puklinou ďalšej a je vidieť na jej konci snáď i rozšírenie!

Po prospekcii objavu sa obaja objavitelia vracajú späť k P. Magdolenovi nedočkavo čakajúcemu na začiatku úžiny. Nakoniec balíme veci a vyliezame na povrch kde sumarizujeme a tešíme sa objavu s P. Tekeľom, ktorý tvoril povrchové družstvo a zabezpečil stravu. Objav odhadujeme na dĺžku 50m a jeho smer na Vlčie jamy a vyvieračku Medenné hámre.

 

Pozn.: Na akcii 10.03.2019, na ktorej sme privítali aj člena Speleoklubu Banská Bystrica - P. Huťka sa nám podarilo rozšíriť puklinu k prítoku a zlepšiť prístup do dómu Nebeského dažďa. Účastníci akcie si následne prezreli chodbu s vodným tokom a stanovili možnosti ďalšieho postupu.


 

M. Ševčík

 

Fotogaléria M.Pribiš