Objav novej jaskyne v masíve Okopanca

14.02.2018 22:30

Začína sa stávať príjemným zvykom, že pri návšteve jedného z členov OS Jaskyniari Plavecké podhradie dochádza v živote členov Speleo Bratislava k významným objavom.

A tak tomu nebolo inak ani víkend 9.-11. februára 2017.

 

Piatok 09.02.2017

Keďže v dobe tohtoročnej relatívne teplej a tmavej zimy, hlásil SHMÚ na tento víkend teploty pod bodom mrazu (dochádza k rýchlejšiemu prestupu vzduchu jaskyňou v dôsledku vyšších rozdielov teplôt v podzemí a na povrchu) rozhodujeme sa pre merkaptanovú skúšku medzi jaskyňou Sedmička a Borinským jaskynným systémom. Minuloročná skúška síce jasne preukázala súvis medzi týmito dvomi podzemnými priestormi avšak nebádali sme dostatočne hlboko aby sme objavili presné miesto výstupu "smradu" v jaskyni Stará garda. Teraz to chceme napraviť.

V piatok sa teda na základni na Košariskách stretávame relatívne skoro v zložení P. Magdolen, M. Ševčík a P. Tekeľ. Peter s Matejom niečo málo pred 15:00 vyrážajú k Sedmičke a o 15:45 rozrábajú merkaptán v úzkej chodbe s relatívne dobrým prievanom pred Tiffanyho sieňou.  Peter ešte zakresľuje výplne začiatku bahennej chodby do mapy a o 18:30 si už i s Matejom pochutnávajú na výbornej Paľovej fazuľovici. Potúžený na duchu dobrým jedlom sa ešte o to viac tešia, že k nám na návštevu zavítal dobrý priateľ z Plaveckého podhradia - J. Míšaný. Večer končíme tradične pri rozhovore v Kúte.

 

Sobota 10.02.2017

Ráno sa k partii pridávajú ešte M. Mikuš, M. Móži a M. Sabo neskôr prichádza ešte L. Strelková. Cieľom dnešnej akcie je opäť dlhoročná sonda, niekoľko týždňov už jaskyňa - Stredná garda. Za posledné 2 mesiace sa s výrazným prievanom v tvári dokázalo úspešne postúpiť  o cca 15m dopredu. Viditeľné sú už voľnejšie časti bez nutnosti kopania avšak s potrebou rozširovania vŕtačkou a tak sme už vo veľkom očakávaní jaskynných priestorov.
Tesne pred 12:00 vstupujeme do jaskyne. Nutno na začiatok predsa len vyťahať pár kýbľov a potom sa dostane k slovu vŕtačka.  Postupy na 1 dieru sú pomerne veľké - odhadom 1m a tak okolo 14:30 už hlásime postup 3metre s objavom cca 2m voľných priestorov - sienka do veľkosti 1,5x1,5m. Prievan však vychádza z úzkeho miesta vľavo tesne pred touto sieňkou. Opäť do práce zapájame vŕtačku. Teraz to už však ide pomalšie... v ceste vadí štrbina, ktorú musíme rozšíriť. Po jej rozšírení sa zase dostávame do voľnejšej časti - sieňky s rozmermi 1,5x2m plnej kameňov.

Tu nastáva problém... stráca sa prievan. Darí sa nám ho opätovne objaviť po vyprataní a rozrušení dvoch obrovských balvanov na pravej strane. Sienka po tomto zákroku začína byť nebezpečná - zo stropu visia väčšie kamene bez zapretia. K tomu sa pridáva ešte energia - v batérii ostáva už len na 1 vrt. S vidinou ďalšej akcie rozrušujeme posledný kameň. Dohadujeme sa, či jaskyňu necháme chvíľu "oddýchnuť", alebo sa nakoniec predsa len ideme pozrieť čo sa rozrušením stalo. Vyhráva zvedavosť. Matej prichádza do nestabilnej sienky a zisťuje, že rozrušený kameň sa rozpadol na polovicu - jedna polovica (väčšia) sa skotúľala o 1,5m nižšie, druhá časť je "na štrk". Postupne si odpratáva menej stabilné kamene a popod 1 visiak prechádza ku skotúľanému kamienku, ktorý zároveň zatarasil z väčšej časti chodbu na prechod. Za kameňom už vidieť voľnú chodbu. Chodba už je v pevnom masíve, nie v závale a tak vyhrá zvedavosť...

S obrazom zložlabu pred očami (miesta posledných minút Ľ. Fajtla) v jaskyni Strateného prsteňa a myšlienku "každý si je v jaskyni strojcom vlastných zákonov" prechádza otvorom 30x50cm po ľavej strane kameňa...

OBJAV! Úzky (do výšky 1m), ale široký (2m) a dlhý (do 10m) dómik s nádherným stropom v podobe tektonického zrkadla  ukrýva vo svojom strede malú priepasť. Za Matejom prichádza Ševo a spolu vyrážajú na ďalšie objavy. Prechádzajú cez priepasť ďalej. Úzke chodby smerujú na akési riečisko, na jeho konci je malý otvor, z ktorého ide citeľne výrazný prievan... paráda ďalšie perspektívne miesto!!! Objavujeme postupne ďalšie bočné chodby. Objavy sú pekné, ale dóm žiadny...

Odrazu kričí Ševo Matejovi "dóm!" A skutočne, na konci objavov sa nachádza dóm s peknými rozmermi odhadom 10x15m a nemalou kvapľovou výzdobou, ktorej kraľuje mliečny stalagnát. Paráda! Takto nejako sme, tu ten dóm plánovali. Obchádzame ešte dóm až k jeho stropu, ale už bez výraznejšieho objavu. Nakoniec sa vraciame späť. Peter zatiaľ odstránil kameň zatarasujúci chodbu k objavom, čím zlepšil prechod a do objavov prichádza i J. Míšaný. Ten si prezerá nové priestory i dóm a spolu s Matejom preskúmava ďalšiu menšiu sieň. V nových priestoroch si následne uvedomujeme jednu zaujímavú vec - za posledných odhadom 6 akcii, ktorých sa J. Míšaný zúčastnil spolu zo SpeleoBA sa podarilo na 5 z nich objaviť niekoľko desiatok metrov nových priestorov. Po "exkurzii" v nových priestoroch všetci šťastne vychádzajú na povrch a sumarizujeme objav: odhadom sa objavilo 80m nových priestorov pri hĺbke cca 15m, čo je s vykopanou časťou dĺžka dokopy cca 100m pri hĺbke cca 20m.

Po tom čo sa podarilo objaviť dňa 10.02.2017 o 17:00 novú jaskyňu nás však čaká v týchto priestoroch ešte veľa práce - jaskyňu treba v niektorých nebezpečných miestach rozšíriť, "sprijemniť" a najmä dostatočne zabezpečiť pred voľnými kameňmi a samozrejme zamerať. Následne nás čaká možná perspektíva pripojenia na Borinský jaskynný systém.

Objav večer samozrejme i krátko oslavujeme v Kúte.

 

Nedeľa 11.02.2017

Väčšina členov tohto víkendovej akcie odchádza pomerne skoro ráno preč z Košarísk za svojimi povinnosťami. Na chate ostávajú len P. Ševčík a P. Magdolen, ktorý ešte chcú čuchom overiť prenos merkaptánu zo Sedmičky do Starej eventuálne i Strednej gardy, vzhľadom na to, že deň pred tým ho i napriek skoro 24hodinovému rozstupu nebolo cítiť ani v jednej z vyššie spomenutých jaskýň.

V roku 2016 sa pri merkaptánovej skúške "smrad" objavil v Starej garde už po 21hodinách od namiešania, čo však mohlo byť spôsobené i vyšším rozdielom teplôt - minulý rok bolo -16°C tohto roku len -3°C.  

V Starej garde nachádzajú miesto "smradu" v jednej z bočných puklín dómu v Prechode (v objavoch z roku 2014). Miesto označili číslom 7. Puklina je však "klasická" Borinská fuga nasledovaná závalom. Merkaptan bolo tiež cítiť i v Strednej garde, čo je vzhľadom i k novým objavom veľmi potešujúce. Na druhej strane Merkaptan nebolo cítiť v jaskyni, resp. ponore Horná garda, ktorý sa nachádza asi 15m povyše jaskyňe Stredná garda, čo by mohlo naznačovať, že sa jedná o úplne samostatný jaskynní systém v masíve Okopanca avšak túto skutočnosť bude samozrejme nutné overiť v teréne výkopovými prácami.
 

M. Ševčík

Fotogaléria (2 fotky P. Tekeľ ostatné M. Mikuš)