Novinky z nových objavov, alebo už vieme kam!

27.11.2016 23:20

Sobotu 26.11.2016 sme využili naplno ako najviac to šlo. Počas dňa sme trochu poupratovali pred jaskyňami Sedmička a Jubilejná a zároveň trochu zapracovali na vzdelanosti turistov a cyklistov na Košarisko prichádzajúcich, inštaláciou tabuliek s názvami jaskýň a krátkymi informáciami o nich.

No a po poriadnej robote to došlo, zaslúžená odmena. Jaskyňa!

Ešte počas týždňa sme sa dohodli, že našim cieľom bude vylezenie studne v Starej garde (ktorú mimochodom od jej preskúmania koncom apríla už nikto ďalší neliezol, nebolo času :)), zhodnotenie ďalšieho možného postupu, zameranie studne a eventuálne zmotanie lana.

K Starej Garde vyrážame krátko pred 16:00 v sprievode O. Trávnika dokopy štyria - M. Adam, R. Dočolomanský, P. Magdolen, M. Ševčík. Podporné družstvo zabezpečuje na základni P. Tekeľ. Pred 17:00 vchádzame okrem O. Trávnika do jaskyne a svižným krokom zdolávame potrebné metre jaskyne. Prichádzame do studne. Matej s Radovanom vybaľujú lezecký textil a železo, obliekajú sa a naliezajú do stropu studne. Lano aj po 1/2 roku drží. Po vylezení studne ju s pomocou olovnice a pásma zameriavame v dĺžke 13,18m, čo z nej síce nerobí najhlbšiu studňu v Borinskom krase (prvenstvo stále drží vstupná studňa v jaskyni Veľké prepadlé s hĺbkou bezmála 16m), ale i tak je najhlbšia a najkrajšia v Starej garde. Po zameraní Radovan nazerá do prítokového kanála a má pozitívne správy. Za prítokovým kanálom sa črtá priestor. Voľným okom ho odhaduje na 2x3m, ale vyzerá to skôr ako ďalší komín/studňa. Vo voľnom pokračovaní však vadí nebezpečne vyzerajúci a len na dobré slovo (rozumej bahno a sinter) držiaci rozpukaný balvan s hmotnosťou cca 500kg. Jeho spustenie by pri tejto akcii mohlo ohroziť život nielen oboch lezcov, ale aj Petra s Marcelom, ktorí ostali na dne studne. Akciu "odstránenie balvana", preto nechávame na inokedy - treba určite ťažkú techniku (vŕtačku) a lepšie zabezpečenie studne - prevŕtanie lana + druhé (istiace) lano/rebrík? Balíme teda meračské veci a zlaňujeme na dno. Tu nás ešte Peter informuje ako vyzerá puklina pokračujúce zo studne (dostala meno "Rum of Ghost" podľa textu pesničky, ktorá pri postupoch "vŕtala" v hlavách jaskyniarov). V Rum of Ghost sa z pôvodného miesta objavu postúpilo za pomoci vŕtačky o 10m vyššie, pričom po zameraní týchto priestorov pred niekoľkými týždňami a ich nahodení do mapy sa zistilo, že "Rum of Ghost" smeruje do siení nad fragmentom meandra. Peter ešte ukazuje aj miesto, ktoré v ľavej časti studne kde sa černie otvor. Ševo do neho už dávnejšie naliezol, ale otvor pokračuje len asi 2m dopredu kde vyznieva. Nakoniec balíme veci a okolo 19:00 vychádzame z jaskyne.

Peter s Matejom ešte pracujú na obnove bodového poľa v Jazvečom hrade a zároveň ho definitívne spájajú zámerami v Viktóriou. Vznikne teda ucelená mapa tohto systému a snáď i článok v Spravodaji.

Večer po poriadnej večeri na chatke (Paľo ešte raz vďaka za guláš, bol super) končíme v Kúte.

 

Poznámka: Tak ako už dávnejšie bolo avizované postupy v studni sú veľmi perspektívne. Zameraním studne a Rum of Ghostu za tiež zistilo, že tieto dva priestory jaskyne sú samostatné a pravdepodobne sa vôbec vo vrchných častiach nespájajú. Súvisia len na svojom spodku. Zdá sa, že Rum of Ghost ide v smere na fragment meandra a studňa kopíruje dóm netopierov a mieri k povrchu. Či však tieto predpoklady budú správne ukáže však len ďalšie bádanie.

 

Fotogaléria

Matej Ševčík, foto P. Magdolen