Novembrová akcia v Tatrách

05.12.2010 17:17

Pretože mierna jeseň pokračovala aj ku koncu novembra, podujali sme sa ešte na jeden výjazd do Tatier. Na Podspády sme ako obvykle prišli vo štvrtok neskoro večer a ako obvykle, domáci nás uvítal dobrou polievkou. Piatková akcia bola hodnotná a smerovala do rozpracovaného miesta vo Veľkom dome v jaskyni Kamenné oči. Počasie bolo nadštandardne dobré, jasno a len jemný snehový poprašok. Hlavnú skupinu viedol Ondrej Trávnik k hornému vchodu (Malá jaskyňa), ktorý sme po chvíli v kosodrevine skutočne našli. Z hlavnej skupiny sa potom odpojila dvojica M. Orvošová a P. Magdolen, ktorá išla do Veternej jaskyni, prešla ňou do stredu Čiernohorského systému a vyšla von jaskyňou Čiernohorská nižná. Počas prechodu Monika hľadala jaskynné minerály a občas dokumentovala výplne. Von sme vyšli za šera, skontrolovali sme ešte skupinu v Kamenných očiach, ktorá práve zahájila výstup na povrch. Skupina z Kamenných očí v jaskyni najprv nainštalovala dva povrazové rebríky, prvý asi 8 m vo vstupnej šachte a druhý 5 m v nasledujúcej. Na zostup do Dómu tak teraz treba už len 25 m lana. V aktuálnom pracovisku vo vzdialenom rohu dómu sa pokračovalo v rozširovaní pukliny. Výdatne pritom pomohla nová vŕtačka Hilti, ktorú poskytli jaskyniari z Plaveckého Podhradia. Vstup do pukliny sa krásne rozšíril, čim je miesto pripravené na vypratávanie kamennej výplne. Bude si to vyžadovať veľkú dávku opatrnosti, kamene totiž visia aj v smere dohora.

    V sobotu ráno nás zaskočilo husté sneženie a istá únava po predchádzajúcej akcii. Časť jaskyniarov sa preto venovala turistike (výstup na Skalnaté pleso a návšteva Skalnatej chaty). Druhá časť nakoniec premohla úvahu a išla znovu do Kamenných očí, kde sme na pracovisku zanechali vŕtačku. Tretia, najpočetnejšia skupina išla do jaskyne Starých objaviteľov, kde si ju pod vedením M. Kučeru exkurzne prehliadli. V Kamenných očiach sa ešte prekotvil druhý rebrík a už sa vychádza omnoho pohodlnejšie. Tiež sa ešte využila kapacita batérie vo vŕtačke na navŕtanie novej diery do bloku v závale.

    Nedeľu ako deň odchodu sme ešte využili na regeneráciu v blízkom aquaparku v Tatranskej Bukovine. Bazény s teplou vodou vrelo jaskyniarom odporúčame, navyše aj cena je priaznivejšia v porovnaní so slovenskými zariadeniami.

P.M.