Mohutná akcia v Belianskych Tatrách

25.11.2015 17:41

Pre rôzne pracovné povinnosti a celkovú zaneprázdnenosť sme v Tatrách neboli takmer tri mesiace. Možno práve preto sa na dopredu ohlásenú novembrovú akciu nachystali všetci relevantní jaskyniari. Zišli sme sa už v piatok večer v tradičnom ubytovacom zariadení Muráň na Podspádoch v počte 12 ľudí. V sobotu ráno sme po raňajkách stúpali k jaskyni desiati, keď tréner s Mikym ostali zabezpečovať večeru. V jaskyni Sedláková diera sme sa rozdelili na tri družstvá. Technické družstvo pod vedením Radovana ostalo pri Studni s ozvenou, kde preinštalovali kotvenia tak, aby zodpovedali zásadám jednolanovej techniky. Kotvy boli totiž osádzané v minulých rokoch zdola, ako sa postupne darilo postupovať hore šachtou. Teraz bol postup opačný, Rado, Andrej a Vlado vyšli úplne navrch k hornému kotveniu v Prezliekárni a odtiaľ počas zlanovania osadili antikorové kotvy tak, aby lano nedralo. Lano sa im podarilo prekotviť, nesiaha však úplne na dno a nastupuje sa naň teraz zo stúpačiek. Druhé družstvo bolo meracie, zameriavali sme priestory nad Máriovou studňou. Aby tu bol bezpečný prechod, natiahli sme lanový traverz a potom sme prechod nad studňou na štyri zámery zmerali. Lano sme následne prepli do studne, Marek sa obetoval, obliekol si výstroj a zlanil na dno. Tak sme zamerali aj Máriovu studňu, má hĺbku 12 m. Ešte počas merania nad studňou Marek s Marcelom odhádzali kamene pri bode 78 a otvorili prielez do puklinovej šachty hlbokej asi 4 m. Pre riskantý vstup medzi voľnými kameňmi sme tu ale ďalší prieskum nerobili. Po zmeraní studne sme išli späť, cestou stretli technické družstvo a spoločne sme ešte vystrojili a domerali komín nad Čiernym tobogánom. Kľúčové bolo tretie, útočné družstvo, ktoré zlanilo ku koncovému polosifónu, prečerpalo vodu za hrádzu a po hodinke kopania preniklo do voľných priestorov. Úzkym prielezom prešli Tibor a Ševo, Radko ostal ako zábezpeka pri polosifóne a ďalej prielez rozširoval. Podľa Tiborovho opisu chodba za polosifónom stúpa a rozširuje sa, až vyústi v dóme. Smerom naspäť stúpa paralelná chodba s prievanom a dóm pokračuje strmou šikminou dohora, kde nasleduje druhý dóm, ktorý klesá do úzkej chodby. Možný postup je aj v najvyššom bode dómu, odkiaľ vybieha iná chodba so závalom. Podľa šedej farby okolitej horniny navrhuje Tibor pomenovanie Portlandský dóm. Dĺžku novoobjavených priestorov odhadol na 120 m. Von sme vyšli za tmy a potme sme aj schádzali na Podspády, pričom sme oceňovali odrazové štítky, ktoré minulé leto na stromy poupevňoval Radovan. U Dzurillu na Podspádoch už boli pripravené pstruhy so zemiakmi, ktoré zabezpečil tréner Jano v Jurgowe. Medzičasom prišli aj Bystričania a spolu sme absolvovali tradičný vínny večer.

     Nedeľu sme venovali oddychu s popoludňajšou turistikou do Javorovej doliny. Prešli sme sa aj do Kolovej doliny a tam sme pozreli horný vchod do Javorinky, kde práve pôsobili jaskyniari zo Spišskej Belej.

   Pondelok sa ráno vypršalo, teplý front roztopil slabý snehový pokryv, takže po raňajkách sme síce v sychravom počasí, ale už bez dažďa stúpali opäť na Nový vrch. Tento raz dokonca v počte 13 ľudí. Išli sme však do dvoch jaskýń, na chodníku sme sa rozdelili na A-tím, ktorý stúpal ďalej do Sedlákovej diery a B-tím, ktorý odbočil traverzom doprava k Jaskyni starých objaviteľov. Tam bol cieľ prezrieť jaskyňu a zhodnotiť možnosti ďalšej práce. Toto sme zvládli, Radovan dokonca preliezol cez Balónovú jaskyňu von do doliny Nového potoka. Podstatné je zistenie, že na úplnom dne jaskyne nie je súvislý sediment, ale ide o blokový zával, v ktorom sa dá pracovať. Vyskúšali sme to a postúpili 1 m do hĺbky. Nabudúce, keď budeme mať náradie, práca bude intenzívnejšia a snáď sa aj ukážu výsledky. Dôležitý je aj fakt, že pracovisko sa nezadýchava, v závale je nejaké prúdenie vzduchu. A-tím zišiel do nových priestorov v Sedlákovej diere a splnil hlavnú úlohu. Pomocou vŕtačky tu spohodlnil prechod cez polosifón. Zároveň si účastníci prezreli nové objavy a aj ich fotograficky zdokumentovali. Skresali pôvodný Tiborov odhad na 80 - 100 novoobjavených metrov. Potvrdili však všetky perspektívne miesta. Von vyšli už potme a na Podspády dorazili až po deviatej hodine. Tam sme potom spoločne zhodnotili celú akciu do neskorých nočných hodín.

   Akcie v termíne 13.- 17. 11. 2015 sa zúčastnili nasledovní jaskyniari, ich priaznivci a podporovatelia: Marcel Adam, František Bartek, Radovan Dočolomanský, Vladimír Kovačič, Tibor Kožuch, Slavomír Lukáči, Peter Magdolen, Mikuláš Mikuš, Radko Nevařil, Mário Olšavský, Jolana a Katarína Olšavská, Matej Ševčík, Peter Ševčík, Andrej Spišiak, Juraj Šurka, Ján Tencer a Marek Velšmíd.

Peter Magdolen

 

Fotogaléria: Mohutná akcia v Belianskych Tatrách