Meranie v Sedmičke pokračuje

11.03.2013 17:51

Po trojtýždňovej prestávke zapríčinenej chorobami, služobnými cestami, kalamitným počasím,  lenivosťou a inými neodkladnými povinnosťami sme opäť uskutočnili akciu do podzemia Borinského krasu. Zišli sme sa na základni už v piatok poobede a nahromadená speleologická energia nás nasmerovala do jaskyne hneď večer. Na výber je momentálne iba málo lokalít; na povrchu i v podzemí je mimoriadne množstvo vody z topiaceho sa snehu a do väčšiny jaskýň sa nedá zorganizovať zmysluplnú akciu. Zvolili sme osvedčenú jaskyňu Sedmička, kde horné poschodie je relatívne suché a venovali sa tu meraniu. V týchto partiách ostalo ešte jedno biele miesto s nezameranými chodbami (s výnimkou úplného konca) a sem sme orientovali našu činnosť. Pretože sme boli štyria, nielenže sme osádzali nové body, ale hneď aj vzniknuté zámery merali. Okrem 5 zámer starého ťahu sme tu zamerali tri odbočky, spolu okolo 30 m. Na základňu, kde sa Ondrej staral o teplo sme sa vrátili až o 23.00 a výnimočne sme si odpustili návštevu krčmy. Sobotňajšie ráno nás privítalo teplým počasím, čo sme využili na kratšiu povrchovku k jaskyni Stará garda. Podľa očakávania mal potok v údolí extrémny stav. Csaba s Radkom čistili hrádzu na priehrade Whirpool od naplavených kmeňov a mŕtvej srnky a druhá dvojica čistila malú hrádzku nad Starou gardou, kde všetka voda tiekla okolo vchodu do jaskyne vytvárajúc nepríjemné jazero. Tiež sme prekopali ponor medzi hrádzou a vchodom. Ponor vzápätí odviedol asi 80% vody do podzemia. Po melioračných úpravách sa teraz dá do Starej gardy vojsť bez nepríjemnej vody stekajúcej jaskyniarom za golier. Počas návratu na základňu sme skontrolovali aj vstup do jaskyne P-5, kam sa tiež valila voda; tu sme však voči živlu bezmocní. Po dobrom vegetariánsko-vegánskom obede sme štandardne popoludní vyrazili do Sedmičky. Merali sme v trojici, Roman potreboval byť večer v Bratislave a Ondrej Trávnik pred plazivkami uprednostnil Jaskyňu 60. výročia, kde vyčistil rozširovanú chodbu od nánosov, ktoré tu vznikli za 5 rokov pauzy. V Sedmičke sme v sobotu premerali hlavný ťah od piatkového posledného bodu až po Tiffanyho puklinu, pričom sme využili aj staré body. Kde sme body nenašli, dali sme nové a oba druhy doplnili štítkami s číslami. K starému ťahu sme pridali aj dve odbočky na začiatku merania, čo dalo spolu takmer 50 m chodieb. Za dva dni tak dĺžka jaskyne vzrástla o 77 m na súčasných 704,5 m. Do celkovej mapy jaskyne treba premerať ešte záver horného poschodia za Tiffanyho puklinou (odhadom 70 m) a tiež Bahennú chodbu po riečisko (50 m), kde je aj posledné biele miesto – Rumunská puklina, ktorá nie je zdokumentovaná od svojho objavu v r. 1987. Merania v Sedmičke sa v piatok zúčastnili: R. Antoška, Cs. Igaz, P. Magdolen a R. Nevařil, v sobotu tí istí okrem Romana Antošku.

P. Magdolen

 

Fotogaléria: Meranie v Sedmičke pokračuje

Video: Stav vody na Borinke