Meranie v Sedmičke a exkurzia v Garde.

24.11.2010 10:32

 

S príchodom krátkych a chladných dní, keď sa už ťažko robí na stavbe sme obnovili akcie do jaskyni Sedmička. Prvotným cieľom je nanovo premerať jaskyňu. Dôvodov je viacero. Stará mapa vznikala ako študentský projekt v polovici 80. rokov a primárne meračské dáta sú už niekde zapatrošené. Meračské body boli stabilizované len pre hlavný ťah a dosť chodieb nebolo zameraných. Ak dnes chceme poznať aktuálnu dĺžku jaskyne, neostáva nám nič iné, len nanovo premerať starý polygón, stabilizovať body a domerať odbočky. Snáď najvážnejším dôvodom nového merania je skutočnosť, že pri dôkladnom meraní sa zvyčajne nájdu nové súvislosti a vytypujú sa nové miesta na postup. Obnovené mapovanie sme začali vo februári a teraz v piatok 19.11. sme domerali starú časť jaskyne okrem Bahennej chodby. Nové objavy za Bahennou chodbou boli už zamerané v r. 2008 a spolu s tohtoročným meraním je k dnešnému dňu zameraných 523 m. Piatkové nočné meranie v dvojici O, Trávnik a P. Magdolen poskytlo síce len 16 nových metrov, ale osadili sme body na ďalšie meranie, už v častiach objavených v 90. rokoch, kde predpokladáme nové perspektívne miesta. Keď sa premerajú aj tieto partie spolu s Bahennou chodbou, veríme, že dĺžka jaskyne presiahne 700 m a jaskyňa si tak upevní druhé miesto v rebríčku jaskýň Borinského krasu.

  Po sobotnej stavebnej činnosti sa v nedeľu uskutočnila vopred ohlásená exkurzia do jaskyne Stará garda. Sprevádzali sme dvoch priateľov nášho člena D. Vojtu, ktorí úspešne zišli na dno jaskyne v hĺbke -96 m. Popri exkurzii sme z jaskyne vytiahli transportný vak s káblami, ktorý v jaskyni strašil už vyše roka. Veríme, že na jaskyňu budú návštevníci ešte dlho spomínať.

   P. M.

 Fotogaléria: Meranie v Sedmičke a exkurzia v Garde