Letné sústredenie v Tatrách roku 2017

11.10.2017 21:33

Ako každý rok i tento sa konalo viactýždňové sústredenie členov Speleo Bratislava v Belanských Tatrách. Termín určili najmä P. Filipčíková a P. Ševčík, ktorí sa ho zúčastnili v celom rozsahu a to od 19.08. do 03.09.2017. V týchto termínoch sa následne pridávali aj iný členovia SpeleoBA, kamaráti z iných klubov a tiež priaznivci jaskyniarstva.

Dokopy sa zúčastnilo 15 ľudí, menovite: M. Adam, P. Čarný, P. Filipčíková, P. Huťka, Ľ. Janeček, P. Magdolen, E. Mikulášová, J. Míšaný, L. Strelková, M. Šebela, M. Ševčík, P. Ševčík, P. Tekel, M. Vrbovský.

Počas slnečných a teplých, ale studených a mokrých dní sa vykonalo veľa práce. Skúmali sme vápencový kras v začiatku Havranej doliny a masív Kolového úplazu. Čistili sme lesnícky chodník od polomu a vystrojili ho odrazkami pre lepšiu orientáciu počas nočných pochodov. Navštívili sme Vyšne Ružbachy, Rysy, jaskyňu Verných i Beliansku jaskyňu a jej okolie. Zamerali sme jaskyňu ihličiaka kde boli smerované i početné akcie tohto sústredenia. Zároveň sme zamerali nové časti jaskyne Starých objaviteľov a menšie jaskyne na pravej strane masívu Nového vrchu. Liezli, merali a kreslili sme v Liečivej jaskyni. Rozširovacie a zveľaďovacie práce sme niekoľko krát absolvovali v Suchej-Mokrej diere kde sme zistili i prítomnosť bobrieho hniezda.
Celú akciu dokumentuje najmä rozsiahla fotogaléria a "videjo" je prístupná tu:

Fotogaléria 1 (autor P. Filipčíková)

Fotogaléria 2 (autor M. Ševčík)

Video z jaskyne starých objaviteľov (autor P. Huťka)

Matej Ševčík