Lavínové vyhľadávače sa osvedčili

20.05.2014 19:38

Túto sobotu sme uskutočnili dlhšie očakávanú akciu na zistenie vzdialenosti medzi koncovými časťami jaskýň Jubilejná a Stará garda. Už pred mesiacom sme spravili podobný typ akcie, kedy sme sa snažili nadviazať kontakt medzi jaskyňami búchaním do masívu, takže logistiku sme mali spracovanú a postupovali sme podľa overenej schémy. Na základni sme si zrovnali čas, odišli k Jubilejnej jaskyni, otvorili ju a tu sa o 11.30 rozdelili na dve družstvá. Prvé družstvo – Csaba, Marcel a Katka – začalo zostupovať na koniec Jubilejnej, druhé - Peter, Kamil a Ondrej sa pobralo do Starej gardy. Pretože prechod Jubilejnou jaskyňou je náročnejší a v zostupovom tíme bola začínajúca jaskyniarka, začiatok skúšky spojenia sme zvolili o 13.30, teda na dosiahnutie koncového miesta mal tím v Jubilejnej dve hodiny. Družstvo v Starej garde po otvorení jaskyne a prezlečení sa zišlo na miesto skúšky prepojenia do Dómu v prechode o 12.35, a tak sme mali takmer hodinu k dobru. S tým sme rátali, vzali sme meračské náčinie a voľný čas sme venovali zameraniu okruhu, ktorý tu ešte vo februári vytýčil Miky s Ondrom. Stihli sme zmerať 5 zámer, keď nastal čas Č. Prepli sme lavínový vyhľadávač na príjem a skutočne sa na displeji objavilo číslo udávajúce vzdialenosť – 30 m. V priebehu 10 minút sme skúšali viaceré pukliny, aby sme toto číslo znížili. V meandrovej pukline, kde sa naposledy pracovalo, ukázal vyhľadávač 26 m, ale na dne zameriavaného okruhu 24 m a v blatovej pukline vybiehajúcej do strany dole dokonca 21 m. Bližšie sme sa dostať nedokázali. Potom sme prepli vyhľadávač na vysielanie a nechali ho 10 min. na dne okruhu. Tým sme splnili prvú časť úlohy. Druhá časť skúšky bola naplánovaná v blokovisku, kam sa vchádza zo Siene nádeje. Na presun sme mali 20 minút, stihli sme to za polovicu a pri studni pod krátkou zámerou sme už v predstihu zapli vyhľadávač na príjem. V určený čas sme opäť s potešením zaregistrovali vzdialenostný údaj, niečo cez 20 m. Zídením na dno studne klesol pod 20, v pukline šikmo dolu bolo najbližšie miesto vzdialené 17 m. Ondro bol v inej studni na konci zameraných častí, rýchlo sme sa snažili presunúť k nemu vyhľadávač. Ten ukazoval podobnú vzdialenosť, ale než sa dostal na dno studne, tím z Jubilejnej ukončil vysielanie. Tak sme prepli na vysielanie my a prístroj znova dali na dno studne pod krátkou zámerou. Neviem, koho prvého napadlo zakričať, či sa medzi jaskyňami počujeme, snáď to bol Csaba z Jubilejnej, no v istom čase sme počuli dva rôzne hlasové prejavy – Ondra aj Csabu. Celkom zreteľne sme sa neskôr medzi dvoma tímami porozprávali. Zaujímavé je, že sme sa nezávisle počuli na dvoch miestach – Ondrej zo studni na konci, ja zo studni pod krátkou zámerou a Csaba v Jubilejnej jaskyni v Sieni dokopaného Mikuláša. Neskôr sme sa dohodli, že Csaba znova prepne na vysielanie a Ondro v zadnej studni zistí vzdialenosť. Csaba sa totiž v Jubilejnej posunul do akejsi plazivky. Ondro sa na vyhľadávači posunul na štandardnú vzdialenosť 13 m, pri skúšaní rôznych miest táto klesala na 11 m a raz dokonca preblikol údaj 10 m. Odkomunikovali sme ukončenie skúšky a my v Garde sa vrátili k zameriavaniu okruhu. Ten sme na ďalších 5 zámer domerali a pobrali sa von. Hodne neskôr vyšlo von aj družstvo z Jubilejnej jaskyne a na základni sme dosiahnutý úspech mierne oslávili.

Akcie dňa 17. 5. 2014 sa zúčastnili: Marcel Adam, Csaba Igaz, Katarína Kačínová (družstvo Jubilejná), Kamil Budínsky, Peter Magdolen a Ondrej Miklánek (družstvo Stará garda).

Peter Magdolen

 

Fotogaléria: Lavínové vyhľadávače sa osvedčili