Ľahšia akcia v Starej garde

21.07.2012 15:48

Celú zimu sa jaskyniari tešia na horúce letné mesiace, kedy po namáhavom výkone v studenej jaskyni človek vyjde pred vchod a môže sa vyvaliť do trávy, alebo posedieť na zemi a vypiť si svoje pivo. Keď však skutočné leto príde, jaskyniari sa rozpŕchnu po dovolenkách alebo po stavbách či záhradách a v krase zrazu niet pracovníkov. Z dlhoročných záznamov bratislavskej skupiny vyplýva, že počas júla a augusta sa v Borinskom krase uskutočnia len 2-3 akcie. V hluchom období medzi Malokarpatským zrazom a Jaskyniarskym týždňom sme uskutočnili dve paralelné nenáročné akcie túto sobotu 14.7. Prác v Ananásovej jaskyni sa zúčastnili P. Čarný a P. Červeň  a spočívali v dobudovaní hrádze na konci jaskyni. Suchý betón bol na mieste v igelitových vreciach už štvrtý týždeň a aj preto ho bolo treba spracovať a nečakať ďalší mesiac. Hrádzu sa podarilo zdarne dokončiť. Negatívom akcie bolo zistenie, že neznámy páchateľ odrezal ukotvený hliníkový rebrík vo vchode. Do budúcna si tak pracovníci budú musieť brať zo sebou povrazový rebrík, ak tu chcú pôsobiť. Druhá, o niečo náročnejšia akcia viedla do Starej gardy. Aby sme využili potenciál čerstvých absolventov jaskyniarskej školy, zamierili sme do Merkaptánovej pukliny, kde už asi rok čaká halda kameňa na vytiahnutie. Po príchode na pracovisko sme zistili, že tu chýba lano. Nebolo ani dole na dne pukliny a po krátkom zamyslení sme sa rozhodli zobrať jedno z lán na ťahanie vo Fragmente meandra. To sa behom 20 minút aj uskutočnilo a mohli sme kamene vyťahovať vo vedre z pukliny. Postupne sme vytiahli 25 až 30 vedier a kamene vzorne uložili v sieni pri spodnom konci rebríka. Mali sme so sebou vŕtačku a mohla nasledovať druhá fáza akcie – vŕtanie v Hilti-pukline. Bez výrazných problémov sme sa presunuli na druhé pracovisko, navŕtali tu a zlikvidovali dve diery. Po predchádzajúcom rozširovaní sa dalo zliezť až na dno mohutnej pukliny, tu je však úzka bez viditeľnej perspektívy. Rozumnejšie sa ukazuje postupovať dopredu v strednej časti pukliny, kde sme aj spomenuté diery vyvŕtali. Cestou von sme ešte odstránili jeden voľný balvan v hornej časti povrazového rebríka, na čo sme sa chystali už tri mesiace. Akcie v Starej garde sa zúčastnili P. Magdolen, P. Ševčík, L. Strelková, E. Farkašovská a B. Kováčik.

Peter Magdolen

 

Fotogaléria: Ľahšia akcia v Starej garde