Kopáčska akcia v Tatrách

23.10.2012 16:20

Po minulej úspešnej akcii ostali v oboch navštívených jaskyniach (Sedlákova diera a J. štyroch medveďov) nádejné miesta a zdalo sa, že krátka akcia prinesie všade rýchly postup. Ako obvykle, zdanie klame. Do terénu sme nastúpili z Podspádov v sobotu po raňajkách. Okrem  vŕtačky a kladiva sme vliekli aj lopatku, motyku a hlavne rozrezanú plastovú bandasku, ktorá mala slúžiť ako nádoba na ťahanie. V hmlistom počasí sme relatívne rýchlo a bez blúdenia dorazili k Jaskyni štyroch medveďov, kde sme sa rozdelili. V J4M ostali medvedi zo Záhoria a Košíc (Milan, Ľubo a Jano), ostatní sme sa pobrali vyššie. Bandaska na ťahanie ostala v J4M a pomocou nej jaskyniari pokračovali v ťažení štrku a kameňov z paralelnej chodby, kde sa minule črtal postup. Práca s bandaskou sa osvedčila, avšak napriek vyťahaniu okolo 35 plných nádob sa postup nekonal. Aspoň sa pracovisko sprístupnilo a ťažená plazivka sa zmenila na pohodlnejšiu chodbu. Druhá časť pokračovala vo výstupe na hrebeň, kde po určitom zorientovaní našla vchod do Sedlákovej diery. Tam sme došli na koniec jaskyne do nového dómu a začali postupovať na jeho dne. Najprv sme pomocou vŕtačky zrušili prekážajúci balvan na začiatku puklinovej chodby a potom aj druhý na jej konci. Úlomky sme vyťahali von, a hoci prievan na dne chodby medzi kameňmi bol jasný, pokračovanie dopredu je zasutené. Ručné premiestňovanie drobných kameňov sa nejavilo zmysluplné, a tak sme práce skončili. Treba sem prísť znova s plechovými vedrami, prípadne aj s lanom a odstrániť sutinu minimálne meter do hĺbky. Potom sa uvidí. V závere akcie sme ešte rozšírili paralelnú puklinu s kryštálmi, kde sme tiež cítili čerstvý vzduch. Chodba tu ale pokračuje dohora; Jurovi sa podarilo prejsť za zúženie ešte asi 3 m, stále sú však priestory na hranici prieleznosti a nie je vidieť zmenu. Vzali sme vzorky kalcitových kryštálov,  pomocou ktorých sa dá určiť z akého teplého roztoku kryštalizovali a tak potvrdiť hypotézu hypogénnej jaskyne.  Z jaskyne sme vyšli už za šera a vo svetle čeloviek došli na Podspády. Ďalší deň sme si prezreli vyvieračku v zákrute a skoro poobede sa rozišli do viacerých strán Slovenska. Akcie v dňoch 12.-14. 10. 2012 sa zúčastnili: M. Blusk, Ľ. Janeček, P. Magdolen, R. Nevařil, P. Ševčík, J. Šurka a J. Tencer.

Peter Magdolen