Koniec Chodby za sútokom v Ananáske

01.11.2014 16:01

1. novembra sme sa zišli na Košariskách v trojčlennej zostave / Čarný,

Miklánek, Mikuš /. Dohodnutou lokalitou bola Ananásová jaskyňa, kde po

posledných októbrových akciách bolo treba ukončiť rozširovanie Chodby za

sútokom. A tiež nazrieť do nano častí jaskyne, kde sa podarilo vopchať iba

fotoaparát… Na začiatku akcie sme odpratali sutinu z dočasnej

medziskládky, ktorá bola poniže hrádze. Potom sme rozširovali koncové

zalomenie. Chodba za sútokom sa stočila o 180 stupňov. Následne sme

postúpili do trochu väčšieho priestoru - mierne klesajúcej sienky s pôdorysom

1,5 x 4 m, kde sa dá dokonca postaviť. Objavené priestory majú dĺžku

približne 7 m a sú pretekané podzemným tokom. Na Ananásku je to pekný

objav a črtá sa aj ďalší postup v smere toku. No práce budú pokračovať až

po oprave zlomenej násady na kladive a dočerpaní síl. Miki a Ondrej stihli

urobiť zopár fotiek.

Večer sme v Zapadnutom kúte spolu s Halloweenom oslávili aj objav

v Ananáske.

Peter Čarný

 

Fotky z akcie : https://fotogaleria-2.webnode.sk/fotogaleria/koniec-chodby-za-sutokom-v-ananaske