Februárová ofenzíva v Jazvečom hrade

23.02.2015 17:02

Už je tomu rok, čo Peter Ševčík vytypoval miesto možnej jaskyne a potom spoločne s Ondrejom Miklánkom do nej 1. marca 2014 prenikli. Zdalo sa, že jaskyňu čoskoro prepojíme s neďalekou jaskyňou Viktória, zvlášť keď sme hneď po objave zamerali polohu oboch jaskýň. Dnes po roku má nová jaskyňa, ktorá dostala názov Jazvečí hrad, už vyše 20 m dĺžky a k Viktórii sa priblížila na menej ako 3 m, no stále nie je spojená.

   Túto sobotu sa na základni opäť raz zišlo pomerne veľa prácechtivých ľudí. Preto sa konali tri akcie, z ktorých časovo aj počtom zúčastnených najväčšia viedla do Jazvečieho hradu. Na pracovisko prišli ako prví dvaja najmladší členovia, ktorí to vzali cez Líščiu jaskyňu (aj s prehliadkou). Než sme ostatní prišli k lokalite, už mali vytiahnuté tri bandasky hliny z koncovej plazivky. Ku kopáčom sa hneď pripojil Ševo, ostatní traja sme ešte vybrali miesto na oheň, nakládli poriadnu vatru, aby sa roztopil sneh pri budúcom ohnisku a až potom sa pripojili ťahať bandasky. Keď už sme boli v jaskyni traja či štyria, popri ťahaniu plnej bandasky z konca sme zároveň prehlbovali dno centrálneho priestoru Mars One. Von potom putovalo nepomerne viacej materiálu, približne v pomere 1 bandaska zozadu ku 5 zo siene. Podarilo sa tak znížiť dno siene Mars One o vyše pol metra, dá sa v nej už pohodlnejšie postaviť a ukázala sa aj nová odbočka do hĺbky. Na čelbe pracoval Ondro, nepostupoval dopredu, ale za posledným ohybom  skultúrnil pôvodnú plazivku v dĺžke 1,5 m tak, že sa v nej dá otočiť a stalo sa z nej luxusné pracovisko. Na postup vpred bude treba rovnakým spôsobom zväčšiť profil ďalších 1,5 m a až potom budú nové metre. Nový priestor sa však už dlhú dobu črtá za neprieleznou puklinou smerujúcou doľava dole zo siene Mars One. Do tohto priestoru sa bude dať dostať aj bez rozširovacích prác, a to z inej odbočky v hlavnej chodbe, klesajúcej zo siene. Tam v závere akcie pôsobil Csaba a ukazuje sa, že po zatáčke sa tu odbočka rozširuje.

   Celkovo sme počas soboty 21.2.2015 vyťahali 50 bandasiek hliny a ďalšieho materiálu vtiahnutého do podzemia jazvecom (Meles meles L.). Pozoruhodným nálezom zo siene Mars One  je štvorcová železná platnička. Mohol by to byť artefakt neznámej civilizácie. Skôr je to však časť klepca na jazvece, ktorú dnu vtiahlo zúfalé zviera.

    Hlavným zmyslom akcie bolo pripraviť pracovisko na rozsiahlejšiu akciu, ktorú plánujeme nasledujúci víkend, kedy sa budú odovzdávať preukazy novým členom skupiny. Akcie sa zúčastnili: Marcel Adam, Csaba Igaz, Peter Magdolen, Ondrej Miklánek, Matej Ševčík a Peter Ševčík. Zároveň prebiehala akcia v Zbojníckej jaskyni s účastníkmi: Roman Antoška, Peter Čarný, Tomáš Ďurka, Eva Ďurková a Vlado Mucha a na individuálnej akcii v Jaskyni 60. výročia bol ako zvyčajne Ondrej Trávnik.

Peter Magdolen

 

Fotogaléria: Februárová ofenzíva v Jazvečom hrade