Dúfame, že čoskoro pod strechou.....- víkend 8. – 10. 10. 10

11.10.2010 17:20

 

Stavba jaskyniarskej základne na Košariskách nadobúda stále konkrétnejšiu podobu, čo aktívnu skupinu z radov Speleo Bratislava napĺňa radosťou. Z úcty nad prejavenou ochotou sa takmer každý víkend stretávať a na svoj vlastný úkor si čerpať dovolenku menovite spomeniem mená, ktorým patrí a vždy bude patriť vďaka: Tomáš a Eva Ďurkovci, Radko Nevařil, Martin Kučera, Radovan Dočolomanský, Vladimír Mucha a sympatizant, no, ako viacerý dúfame aj budúci člen Csaba Igaz. Po útrapách, keď ochabol záujem o nezištnú pomoc, resp. nezáujem a spoľahnutie sa na úkor práce druhých prichádza hrejivý pocit zadosťučinenia pri dostavaní krovu a príprava na pokladanie strešnej krytiny.

Na víkend 8. – 10. 10. 10 bola naplánovaná práca s drevom, čo spočívalo v osadení pomúrnic, vztýčenie krovov, ktoré sa zviazali krokvami a na pohľadových častiach strechy sa pod paropriepustnú fóliu nabil tatranský profil.

Prácam na streche predchádzali prípravné práce, ako demontáž debnenia na venci, rezanie a hobľovanie reziva, náter profilov atd. Tieto práce vykonávali vyššie spomenutý, ku ktorým sa pridali Hanka Bučeková, Marcel Adam a Michal Vrabec. Odbornej práci sa ujal Jaro Butaš, jaskyniar zo spriatelenej skupiny na Záhorí pod ktorého vedením sa pripravovali hranoly na zajtrajší hlavný deň. Večer sme išli po práci posedieť, kde prišiel Peter Magdolén.

V sobotu bol deň D, prichádzajú členovia z OS Plavecké Podhradie, v zložení Milan Blusk, Luboš Janeček a ich kolega Julo, aby nám ako odborníci pomohli zvládnuť výstavbu strechy. Doplnenie stavu pracovníkov došlo aj z Bratislavy v zložení, Peter Čarný, Vlado Mucha, Ondrej Trávnik a Yetty.

Výstavba prebiehala pod taktovkou Záhorákov, ktorý vedeli presne čo treba robiť. Dostatočný počet ľudí dovoľoval prácu na viacerých miestach a stavba pokračovala hladko a plynule. Neodmysliteľná pomoc viacerých bola najmä z dôvodu manipulácie s ťažkými hranolmi a ich presné osadenie na určené miesto. Priebeh dňa bol podľa vopred naplánovaného scenára, ktorý vhodne zjednotil spoločný obed, navyše veľmi chutný za čo môžme poďakovať Eve. Večer sa pracovalo takmer do tmi a v zapadajúcich slnečných lúčoch sme si mohli po prvý krát pozrieť kontúru chatky so strechou. Večer sme sa rozlúčili s tými, ktorý nemohli ostať na noc a my sme išli osláviť strechu. Zábava bola ako sa mi dostalo výborná, čo si odniesli najme hlasivky jaskyniarov a moje prsty so strašne tvrdých strún.

Nedeľa priniesla krásny slnečný deň, ale aj konečne ranný pohľad na dielo. V započatej práci začali jaskyniari pokračovať, takmer kde skončili, Milan, Ľubo a Ondrej sa venovali podbíjaniu, Radko, Csaba, Mišo a Marcel štítovkám, a Ja s Hankou sme využili prítomnosť motorovej píli a všetky laty a drevený odpad sme rozmenili na kachľovú veľkosť.

Záverom možno poďakovať všetkým zúčastneným, no osobitná Vďaka patrí chlapom z OS Plavecké Podhradie, ktorý nám prišli pomôcť.

 

                                                                                              Martin Kučera

Fotogaléria: Dúfame, že čoskoro pod strechou.....- víkend 8. – 10. 10. 10