Budovanie nového vchodu do Borinského jaskynného systému

13.06.2017 06:35

Borinský jaskynný systém s dĺžkou 2 km je najväčšou jaskyňou v južnej časti Malých Karpát a druhou po Čachtickej jaskyni v celom Západnom Slovensku. Systém tvoria tri prepojené jaskyne: Stará garda, Majkova a Jubilejná jaskyňa. Prechod medzi nimi je náročný a nevhodný pre neskúsených jaskyniarov. Z hľadiska exkurzii je vhodná akurát jaskyňa Stará garda a návštevníci (aj nejaskyniari)  si ju pochvaľujú. Istou nevýhodou je, že po zostupe do spodných častí sa návštevníci vracajú späť rovnakou trasou nahor. Toto by sa dalo vylepšiť otvorením druhého vchodu, na čo sa ponúkalo miesto, kde sa ponáral potok – asi 20 m povyše vchodu do Starej gardy. Otvor s výrazným prievanom sme nazvali Stredná garda  a pokusne ho rozšírili ešte v auguste 2013. Ukázalo sa, že priestory pokračujú ďalej, bolo však treba vyťahať von veľké množstvo splaveného materiálu. V priebehu troch mesiacov sme tu urobili sondu a dostali sa do hĺbky 3 m. Steny sondy boli tvorené kameňmi a suťou a hrozilo, že sa celá sonda zrúti. Preto sme ešte v novembri 2013 osadili do vchodu dve železobetónové skruže a tým ho zabezpečili. Nasledujúce roky sme mohli pokračovať v sondovacích prácach a postupne sme prenikali dolu. Keď sme ale dosiahli hĺbku vyše 6 m, uvedomili sme si, že skruže neležia na pevnom podloží, štvormetrová stena pod nimi je tvorená sutinou a môže sa zrútiť. To hrozí za zvýšených vodných stavoch, kedy sa sem ponára väčšie množstvo vody. Tohtoročná zima bola našťastie suchá a na jar sa netopili snehy, takže všetka voda sa ponárala v inom ponore povyše (Horná garda).  Takúto priaznivú situáciu sme využili a už v polovici apríla začali práce na úplnom zabezpečení vchodu. Postupovali sme zdola nahor, po metrových úsekoch sme budovali debnenie a napĺňali ho betónom spolu s armovacím železom. Za tri akcie sme vytvorili 3m vysokú stenu a ukončili ju menším stupňom vzdialeným len 1,2 m od hrany spodnej skruže. Teraz v sobotu 10.6. sme uskutočnili rozhodujúcu akciu, keď sme od stupňa najprv rozšírili sondu pod skružou tak, aby tam bol dostatočný manipulačný priestor. Ešte predtým sme pre istotu spodnú skruž zapreli dvoma hrubými roxormi pred zosunom na pracovníka. Keď už bolo pod skružou voľno, zhlobili sme debnenie kolmo na spodný betónový múr. Do debnenia sme postupne liali betón zarábaný vo fúriku na povrchu. Za sobotné popoludnie (doobeda pršalo) sme zarobili 10 fúrikov a dostali sa asi 30 cm pod skruž. Finále sme nechali na nedeľu, a to nielen pre pokročilý čas, ale aj pre obavy, aby debnenie vydržalo tlak čerstvého betónu. V nedeľu sme už v normálnych časových reláciách doobeda pokračovali v betónovaní. Debnenie sme ešte povytiahli niečo nad okraj skruže a namiešali spolu 5 fúrikov betónu. Po stuhnutí vznikne bočný múr, ktorý zabezpečí skruže proti posunutiu. Ostáva dobudovať druhú stenu, osadiť rebrík a upraviť povrch tak, aby sa mohol regulovať prípadný prietok vody do jaskyne. Akcie v dňoch 10. – 11. jún 2017 sa zúčastnili: Cs. Igaz, P. Filipčíková, P. Magdolen, P. Ševčík a M. Adam (v sobotu pomáhal s vynáškou).

 

Fotogaléria: Budovanie nového vchodu do Borinského jaskynného systému