Bude v Borinskom krase ďalšie prepojenie?

09.04.2015 09:13

Ešte v marci 2013 si pri zameriavaní horného poschodia v jaskyni Sedmička všimol Radko Nevařil dieru, odkiaľ fúkal prievan. Diera mala priemer 10 cm, bola však čiastočne v sintri, a tak bol predpoklad, že odstránením sintrového okolia by sa mohla ukázať chodba. Hneď týždeň nato sme dierami rozšírili okolie, išlo to však zle,  sinter sme museli skôr vysekávať sekáčom a kladivom. Nebola tam ani očakávané chodba, iba puklina široká stále 10 cm. Ďalšia akcia na tomto mieste bola v januári 2014, postúpili sme trocha ďalej, z jednej strany už bol pekný krehký masív, ale stále sa nejavilo nádejné pokračovanie. Z nedostatku iných vhodných lokalít sme túto jar oprášili prievanovú dieru a  zavítali sem dňa 20. 3. 2015. Tentokrát to bola plnohodnotná akcia s postupom 0,5 m dopredu, súčasne s rozšírením na pohodlný prístup. Konečne sa ukázalo úzke pokračovanie v tvare stúpajúcej rúrovitej chodby s priemerom 15- 20 cm a zároveň puklina vľavo mierne nadol o šírke 10 cm. Prievan vanul skôr z rúry, preto sme nasledujúcu sobotu uskutočnili akciu na jej rozširovanie. Opäť sa darilo postúpiť 0,5 m, prievan stále fúka a pracovisko je pekne prístupné. Tak aj na tretej tohtoročnej akcii počas veľkonočného víkendu mierime do Sedmičky. Naplno nabité batérie v Hilti vŕtačke vykonali svoju prácu, dali sme 14 dier a sme o niečo bližšie k postupu do voľného priestoru. Už ho je vidieť, na jeho dosiahnutie chýba 0,5 m. Nie je to žiadny dóm, ale snáď sa doňho budúcu akciu naplazíme. Motivujúci je smer postupu, ktorý je kolmý na prístupovú  puklinovú chodbu. To je práve smer k hornému poschodiu Silnického jaskyne, ktorá je vzdialená podľa mapy okolo 40 m v zhodnej výškovej úrovni. Samozrejme, prekonať tých 40 m pomocou vŕtačky pri polmetrových postupoch je odpudzujúca vízia. Nádejame sa však, že prejdeme do voľných labyrintových partií, ktoré sú pre horné úrovne jaskýň Sedmička a aj Silnického charakteristické. Horšou alternatívou by mohlo byť to, že sa dostaneme do známych partií v Sedmičke v oblasti Tiffanyho pukliny, čím by sme vlastne vytvorili iba akúsi skratku (tam je to totiž od pracoviska bližšie, postupová chodba by sa však musela pravouhlo zalomiť doprava). Rozhodnúť by mohla stopovacia skúška s merkaptánom, nie je však čas čakať na vhodné teplotné pomery. Možno už najbližší víkend uvidíme, či sa sem bude ďalej chodiť pracovať.

     Akcie v nedeľu 5. 4. 2015 sa zúčastnili: R. Nevařil, P. Ševčík a P. Magdolen.

 

P. Magdolen

 

Fotogaléria: Bude v Borinskom krase ďalšie prepojenie?