Aktuality z novej jaskyne

19.03.2018 19:09

Je tomu už mesiac čo sa nám podarilo prekopať do nových priestorov jaskyne/sondy Stredná garda (10.02.2018 pozn. autora).

Odvtedy sme vykonali už pomerne veľa práce pri jej prieskume, dokumentácii a následnom ďalšom sondovaní. Stručný prehľad akcii je zhrnutý tu:

17.2.2018 - fotodokumentáciu objavu a zabezpečovacie a spriechodňovacie práce vo vstupnej časti jaskyne

2.3.2018 - prvé sondovanie na dne jaskyne, odpratávanie závalu

3.3.2018 - zameranie jaskyne v dĺžke 112m pri hĺbke 28m

17.3.2018 - pokračovanie v sondovaní na dne jaskyne, objav pokračovanie (sieň prieskumníkov) - cca 10m  následným voľným pokračovaním avšak s nutnosťou použitia speleoalpinistickej výbavy

 

Fotogaléria z jaskyne (foto M. Ševčík)

 

3D model jaskyne Stredná garda a jej priestorová súvislosť s nižšie situovanou jaskyňou Stará garda v programe therion

 

Fotogaléria z ďalšieho pokračovania jaskyne (sieň prieskumníkov) - foto od M. Zverku