Ako ďalej v Strednej garde?

16.08.2017 20:00

Keď sme v polovici júna avizovali zabetónovanie rozhodujúcej časti vchodu, vyzeralo to na skorý rozbeh výkopových prác. Stále sme však pokračovali v betonárskej šablóne a počas troch akcií sme dokončili vybetónovanie troch stien v priestore pod skružami. Vchod je takto dokonale zabezpečený pred zavalením až do hĺbky 6,5 m. Medzičasom však nastal čas prázdnin a pre jaskyniarov doba expedícií, exkurzií, dovoleniek a iného oddychu, čo sa v Borinskom krase prejavuje tradične nízkou aktivitou.  Zmohli sme sa akurát na jednu akciu koncom júla, kedy sme odstránili posledné debnenie a vyskúšali ťažbu na dne. Vyťahovali sme hlavne sutinu, ktorá tam napadala počas celej betonárskej jari, no odstránili sme aj časť pôvodných sedimentov a vo výsledku sme sondu prehĺbili o pol metra. V zadnej časti pukliny bránil v postupe blok vápenca, stredná časť už bola úzka, ale vpredu pri betónovom múre to vyzeralo sľubne.

      Po väčšej sérii akcií mimo Borinského krasu sme sa neočakávane stretli v nedeľu ráno na základni v primeranom počte na hodnotnejšie kopanie. Neskúšali sme žiadnu novú lokalitu, pobrali sme sa do Strednej gardy. Dvaja pracovníci sa striedali dole v sonde pri nakladaní vedier, jeden usmerňoval vedro na plošinke pod skružami a dvaja povrchoví pracovníci zabezpečovali ťahanie a vysypávanie vedier. Neskôr k nim pribudol tretí – Ondrej Trávnik. Týmto štýlom sme z dna vyťažili 40 vedier štrku a hliny a na celom dne postúpili asi trištvrte metra hlbšie. Čo však vyvoláva depresiu, je zúženie profilu kopanej pukliny, a to nielen v strednej časti, ale aj v sľubnom mieste pri betónovej stene. Pokúsili sme sa kopať aj pod betónom, no i tam sa bočné steny k sebe približujú. Pre náročnosť kopania vo vyčerpávajúcich polohách sme sondovanie prerušili, dali si trocha piva či vína a po prestávke sme ešte navŕtali a rozrušili blok v zadnej časti pukliny. Keď sme vyťahali úlomky a miesto vyčistili, ukázalo sa, že ani tadiaľto cesta nevedie. Pod blokom je masív a do boku aj dopredu pokračujú len pár cm široké pukliny. V závere akcie sa ešte Kamil snažil  preštuchať pajsrom priamu pukliny obývanú žabami a salamandrami, ale ani tu sa postup nejaví. Vyvstáva otázka, čo so sondou do budúcna. Jedna z možností je pokračovať tvrdohlavo ďalej do hĺbky rozširovaním pukliny za použitia vŕtačky. Rozumnejšie je však nasledovať prievan, ktorý bol v zimnom období veľmi intenzívny a vial z ľavej pukliny v prednej časti sondy smerujúcej na Starú gardu. Iná možnosť je počkať si na obdobie s vyššími vodnými stavmi a vtedy pustiť do sondy vodu z potoka, ktorý sa momentálne ponára asi 20 m povyše. Keď aj voda nevyčistí priechodný profil, aspoň ukáže cestu do podzemia. Každopádne tu v najbližšom období už nebude treba väčší počet pracovníkov a výkopové práce presunieme na iné pracovisko Borinského krasu.

Akcie v nedeľu 13. augusta 2017 sa zúčastnili: K. Budinský, P. Čarný, R. Dočolomanský, P. Magdolen, M. Mikuš a O. Trávnik.

P. Magdolen

Fotogaléria (fotky od Mikuláš Mikuš)