akcie na záver roka 2011

28.12.2011 14:34

V dňoch 28. - 29. 12. 2011 sa uskutočnia pracovné akcie na Borinke.

V piatok 30. 12. 2011 sa zúčastňujeme dní otvorených dverí u spriatelenej skupiny OS Plavecké Podhradie. Doobedie pred Plaveckou jaskyňou a popoludní v dedine pri guláši a svornej debate pri minerálke.

Silvester 2011 sme opäť na Borinke.

Martin Kučera