Veľký dóm v jaskyni Sedmička - Borinský kras (foto: Potaš)

Veľký dóm v jaskyni Sedmička - Borinský kras (foto: Potaš)