Jaskyniarská skupina Speleo Bratislava je jednou zo 51 jaskyniarskych skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) a pôsobí na území Malých Karpát (Borinský kras, Cajlanský kras, kras Devínskych Karpát), a v krase Vysokých a Belianskych Tatier.

    Terénna základňa skupiny speleo Bratislava sa nachádza v chatovej oblasti Košariská nad obcou Borinka v Malých Karpatoch. je situovaná v centre Borinského krasu. V Borinskom krase evidujeme vyše 50 jaskýň z ktorých sú v súčastnosti najčastejšie navštevované a skúmané: Ananásová Jaskyňa, Velké Prepadlé a pre naše pomery pozoruhodný jaskynný systém: Stará Garda - Jubilejná jaskyňa - Majková jaskyňa .

    Aktivita jaskyniarov sa sústreduje na prieskum, propagáciu, ochranu a mapovanie jaskýň.

 Slovenská speleologická spoločnosť združuje záujemcov o poznávanie, výskum, dokumentáciu, registráciu a ochranu krasu a jaskýň. Založená bola v roku 1949 a v súčasnosti má na Slovensku 760 členov. V krasových oblastiach s rozlohou približne 2 700 km2 evidujú jaskyniari vyše 5 500 jaskýň. Najdlhším na Slovensku je Demänovský jaskynný systém dlhý 35 358 m a najhlbším je systém Hipmanových jaskýň v Nízkych Tatrách, ktorý dosahuje hĺbku 495 m. SSS je členom Medzinárodnej speleologickej únie. Výsledky jaskyniari publikujú v časopise Spravodaj SSS, v zborníku Slovenský kras a rôznych ďalších zborníkoch a publikáciách.

 

 

Ďalšie informácie o skupine

Stanovy združenia jaskyniarov Speleo Bratislava

13.10.2010 19:32
Stanovy združenia jaskyniarov Speleo Bratislava.doc (47 kB)

Územná pôsobnosť jaskyniarskej skupiny Speleo Bratislava

26.09.2010 20:08
  Malé Karpaty - Borinský kras (1), Cajlanský kras (2), kras Devínskych Karpát (3), kras Vysokých Tatier (4).

Zoznam členov SPELEO Bratislava

21.09.2010 15:25
  Adam Marcel Ivanický Miroslav Nevařil Radko Ančák Jozef Hadriová Katarína Roštárová Irena Čarný Peter Juris Andrej Sliva Ľubomír Čermák Miloš Kučera...