Naše aktivity

členovia speleoBratislava sa zúčastnujú na objavovaní, skúmaní, ochrane a dokumentácii krasu v územnej pôsobnosti: Borinský kras, kras Vysokých a Belianskych Tatier, navštevujeme krasové územia v rámci Slovenskej republiky, ale aj zahraničné expedície.